ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองโพนวิทยายน ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
5
8
1
อบ.3
5
2
7
1
รวม อบ.
8
7
15
2
ป.1
2
6
8
1
ป.2
3
2
5
1
ป.3
1
4
5
1
ป.4
3
2
5
1
ป.5
4
4
8
1
ป.6
3
4
7
1
รวมประถม
16
22
38
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
24
29
53
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...