ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
29
34
63
2
อบ.3
41
28
69
2
รวม อบ.
70
62
132
4
ป.1
23
24
47
2
ป.2
13
17
30
2
ป.3
31
23
54
2
ป.4
14
26
40
2
ป.5
17
22
39
2
ป.6
27
20
47
2
รวมประถม
125
132
257
12
ม.1
26
14
40
2
ม.2
16
21
37
1
ม.3
12
16
28
2
รวมมัธยมต้น
54
51
105
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
249
245
494
21
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...