ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
43
27
70
2
อบ.3
28
26
54
2
รวม อบ.
71
53
124
4
ป.1
15
16
31
2
ป.2
30
24
54
2
ป.3
15
26
41
2
ป.4
18
23
41
2
ป.5
28
20
48
2
ป.6
28
21
49
2
รวมประถม
134
130
264
12
ม.1
15
24
39
1
ม.2
13
16
29
1
ม.3
18
20
38
2
รวมมัธยมต้น
46
60
106
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
251
243
494
20
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...