ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
8
18
1
อบ.3
4
5
9
1
รวม อบ.
14
13
27
2
ป.1
7
12
19
1
ป.2
5
7
12
1
ป.3
7
9
16
1
ป.4
10
5
15
1
ป.5
5
8
13
1
ป.6
9
7
16
1
รวมประถม
43
48
91
6
ม.1
12
6
18
1
ม.2
6
12
18
1
ม.3
9
9
18
1
รวมมัธยมต้น
27
27
54
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
84
88
172
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...