ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
5
9
1
อบ.3
8
12
20
1
รวม อบ.
12
17
29
2
ป.1
4
7
11
1
ป.2
8
8
16
1
ป.3
9
5
14
1
ป.4
5
7
12
1
ป.5
5
7
12
1
ป.6
14
6
20
1
รวมประถม
45
40
85
6
ม.1
5
11
16
1
ม.2
9
7
16
1
ม.3
2
8
10
1
รวมมัธยมต้น
16
26
42
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
73
83
156
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...