ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองม่วง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
0
6
1
อบ.3
10
2
12
1
รวม อบ.
16
2
18
2
ป.1
5
4
9
1
ป.2
5
10
15
1
ป.3
1
5
6
1
ป.4
4
6
10
1
ป.5
4
5
9
1
ป.6
2
3
5
1
รวมประถม
21
33
54
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
37
35
72
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...