ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
2
13
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
17
9
26
2
ป.1
8
4
12
1
ป.2
8
9
17
1
ป.3
4
11
15
1
ป.4
13
7
20
1
ป.5
11
10
21
1
ป.6
8
9
17
1
รวมประถม
52
50
102
6
ม.1
12
10
22
1
ม.2
14
9
23
1
ม.3
3
7
10
1
รวมมัธยมต้น
29
26
55
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
98
85
183
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...