ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
7
15
1
อบ.3
9
4
13
1
รวม อบ.
17
11
28
2
ป.1
8
6
14
1
ป.2
5
9
14
1
ป.3
13
7
20
1
ป.4
10
7
17
1
ป.5
5
10
15
1
ป.6
16
10
26
1
รวมประถม
57
49
106
6
ม.1
15
10
25
1
ม.2
5
6
11
1
ม.3
3
6
9
1
รวมมัธยมต้น
23
22
45
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
97
82
179
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...