ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
1
5
1
อบ.2
9
5
14
1
อบ.3
6
6
12
1
รวม อบ.
19
12
31
3
ป.1
6
10
16
1
ป.2
7
12
19
1
ป.3
10
9
19
1
ป.4
5
7
12
1
ป.5
8
9
17
1
ป.6
7
10
17
1
รวมประถม
43
57
100
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
62
69
131
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...