ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
5
8
1
อบ.2
6
5
11
1
อบ.3
6
12
18
1
รวม อบ.
15
22
37
3
ป.1
7
11
18
1
ป.2
10
9
19
1
ป.3
5
7
12
1
ป.4
6
12
18
1
ป.5
7
11
18
1
ป.6
6
5
11
1
รวมประถม
41
55
96
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
56
77
133
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...