ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
16
21
1
อบ.3
14
10
24
1
รวม อบ.
19
26
45
2
ป.1
12
4
16
1
ป.2
11
9
20
1
ป.3
13
11
24
1
ป.4
10
9
19
1
ป.5
12
4
16
1
ป.6
13
5
18
1
รวมประถม
71
42
113
6
ม.1
12
12
24
1
ม.2
12
11
23
1
ม.3
3
9
12
1
รวมมัธยมต้น
27
32
59
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
117
100
217
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...