ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
12
26
1
อบ.3
13
4
17
1
รวม อบ.
27
16
43
2
ป.1
10
9
19
1
ป.2
11
12
23
1
ป.3
9
10
19
1
ป.4
12
5
17
1
ป.5
13
6
19
1
ป.6
10
12
22
1
รวมประถม
65
54
119
6
ม.1
12
13
25
1
ม.2
10
8
18
1
ม.3
11
9
20
1
รวมมัธยมต้น
33
30
63
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
125
100
225
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...