ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
2
6
1
อบ.3
10
1
11
1
รวม อบ.
14
3
17
2
ป.1
2
0
2
1
ป.2
2
4
6
1
ป.3
8
2
10
1
ป.4
5
4
9
1
ป.5
7
2
9
1
ป.6
7
7
14
1
รวมประถม
31
19
50
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
45
22
67
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...