ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
20
15
35
1
อบ.3
10
14
24
1
รวม อบ.
30
29
59
2
ป.1
13
18
31
1
ป.2
13
13
26
1
ป.3
11
20
31
1
ป.4
10
11
21
1
ป.5
21
9
30
1
ป.6
21
16
37
1
รวมประถม
89
87
176
6
ม.1
12
8
20
1
ม.2
15
14
29
1
ม.3
11
5
16
1
รวมมัธยมต้น
38
27
65
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
157
143
300
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...