ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
14
25
1
อบ.3
13
17
30
1
รวม อบ.
24
31
55
2
ป.1
11
14
25
1
ป.2
12
21
33
1
ป.3
10
10
20
1
ป.4
19
8
27
1
ป.5
21
15
36
1
ป.6
13
13
26
1
รวมประถม
86
81
167
6
ม.1
15
14
29
1
ม.2
12
6
18
1
ม.3
13
12
25
1
รวมมัธยมต้น
40
32
72
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
150
144
294
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...