ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยแสง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
2
7
1
อบ.3
9
4
13
1
รวม อบ.
14
6
20
2
ป.1
5
0
5
1
ป.2
5
4
9
1
ป.3
2
3
5
1
ป.4
2
5
7
1
ป.5
3
2
5
1
ป.6
3
3
6
1
รวมประถม
20
17
37
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
34
23
57
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...