ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองแวงเหนือ ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
9
18
1
อบ.3
7
10
17
1
รวม อบ.
16
19
35
2
ป.1
6
3
9
1
ป.2
7
14
21
1
ป.3
11
7
18
1
ป.4
6
6
12
1
ป.5
12
10
22
1
ป.6
12
3
15
1
รวมประถม
54
43
97
6
ม.1
6
8
14
1
ม.2
4
8
12
1
ม.3
15
9
24
1
รวมมัธยมต้น
25
25
50
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
95
87
182
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...