ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองแวงเหนือ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
9
8
17
1
รวม อบ.
14
14
28
2
ป.1
8
9
17
1
ป.2
6
3
9
1
ป.3
6
14
20
1
ป.4
11
7
18
1
ป.5
6
6
12
1
ป.6
12
10
22
1
รวมประถม
49
49
98
6
ม.1
10
3
13
1
ม.2
6
7
13
1
ม.3
4
8
12
1
รวมมัธยมต้น
20
18
38
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
83
81
164
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...