ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
10
21
1
อบ.3
10
11
21
1
รวม อบ.
21
21
42
2
ป.1
10
7
17
1
ป.2
5
8
13
1
ป.3
5
10
15
1
ป.4
6
8
14
1
ป.5
13
9
22
1
ป.6
7
13
20
1
รวมประถม
46
55
101
6
ม.1
15
4
19
1
ม.2
10
10
20
1
ม.3
10
9
19
1
รวมมัธยมต้น
35
23
58
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
102
99
201
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...