ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
13
26
1
อบ.3
11
9
20
1
รวม อบ.
24
22
46
2
ป.1
8
12
20
1
ป.2
10
8
18
1
ป.3
5
8
13
1
ป.4
5
9
14
1
ป.5
7
9
16
1
ป.6
11
10
21
1
รวมประถม
46
56
102
6
ม.1
9
15
24
1
ม.2
12
5
17
1
ม.3
8
8
16
1
รวมมัธยมต้น
29
28
57
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
99
106
205
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...