ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
9
22
1
อบ.3
4
3
7
1
รวม อบ.
17
12
29
2
ป.1
6
4
10
1
ป.2
7
4
11
1
ป.3
6
7
13
1
ป.4
4
9
13
1
ป.5
7
8
15
1
ป.6
8
1
9
1
รวมประถม
38
33
71
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
55
45
100
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...