ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
1
6
1
อบ.3
12
9
21
1
รวม อบ.
17
10
27
2
ป.1
5
3
8
1
ป.2
6
4
10
1
ป.3
7
3
10
1
ป.4
6
6
12
1
ป.5
5
5
10
1
ป.6
6
6
12
1
รวมประถม
35
27
62
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
52
37
89
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...