ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
0
1
1
อบ.3
5
1
6
1
รวม อบ.
6
1
7
2
ป.1
1
5
6
1
ป.2
5
1
6
1
ป.3
2
0
2
1
ป.4
3
5
8
1
ป.5
3
3
6
1
ป.6
5
3
8
1
รวมประถม
19
17
36
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
25
18
43
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...