ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
0
2
1
อบ.2
5
1
6
1
อบ.3
1
5
6
1
รวม อบ.
8
6
14
3
ป.1
5
1
6
1
ป.2
2
0
2
1
ป.3
3
5
8
1
ป.4
3
2
5
1
ป.5
5
3
8
1
ป.6
9
2
11
1
รวมประถม
27
13
40
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
35
19
54
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...