ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
6
10
1
อบ.3
11
5
16
1
รวม อบ.
15
11
26
2
ป.1
9
6
15
1
ป.2
8
9
17
1
ป.3
3
10
13
1
ป.4
5
8
13
1
ป.5
10
9
19
1
ป.6
4
10
14
1
รวมประถม
39
52
91
6
ม.1
10
8
18
1
ม.2
15
8
23
1
ม.3
6
10
16
1
รวมมัธยมต้น
31
26
57
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
85
89
174
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...