ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
5
14
1
อบ.3
12
7
19
1
รวม อบ.
21
12
33
2
ป.1
9
10
19
1
ป.2
3
11
14
1
ป.3
5
8
13
1
ป.4
10
10
20
1
ป.5
3
10
13
1
ป.6
9
10
19
1
รวมประถม
39
59
98
6
ม.1
17
9
26
1
ม.2
6
9
15
1
ม.3
13
6
19
1
รวมมัธยมต้น
36
24
60
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
96
95
191
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...