ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
5
10
1
อบ.3
3
3
6
1
รวม อบ.
8
8
16
2
ป.1
5
2
7
1
ป.2
3
1
4
1
ป.3
4
4
8
1
ป.4
3
4
7
1
ป.5
7
4
11
1
ป.6
6
2
8
1
รวมประถม
28
17
45
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
36
25
61
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...