ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
6
10
1
อบ.3
7
7
14
1
รวม อบ.
11
13
24
2
ป.1
6
3
9
1
ป.2
4
4
8
1
ป.3
8
5
13
1
ป.4
3
4
7
1
ป.5
4
7
11
1
ป.6
8
3
11
1
รวมประถม
33
26
59
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
44
39
83
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...