ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
15
27
1
อบ.3
12
10
22
1
รวม อบ.
24
25
49
2
ป.1
12
14
26
1
ป.2
18
9
27
1
ป.3
12
10
22
1
ป.4
8
7
15
1
ป.5
17
13
30
1
ป.6
7
8
15
1
รวมประถม
74
61
135
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
98
86
184
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...