ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
12
25
2
อบ.3
13
16
29
2
รวม อบ.
26
28
54
4
ป.1
19
9
28
2
ป.2
14
11
25
2
ป.3
8
8
16
1
ป.4
15
13
28
2
ป.5
8
8
16
1
ป.6
16
9
25
2
รวมประถม
80
58
138
10
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
106
86
192
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...