ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนท่าแสงวิทยายน ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
7
13
1
อบ.3
5
7
12
1
รวม อบ.
11
14
25
2
ป.1
6
1
7
1
ป.2
5
4
9
1
ป.3
11
15
26
1
ป.4
8
4
12
1
ป.5
7
13
20
1
ป.6
10
3
13
1
รวมประถม
47
40
87
6
ม.1
13
7
20
1
ม.2
5
3
8
1
ม.3
10
2
12
1
รวมมัธยมต้น
28
12
40
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
86
66
152
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...