ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนท่าแสงวิทยายน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
5
10
1
อบ.3
6
6
12
1
รวม อบ.
11
11
22
2
ป.1
4
5
9
1
ป.2
6
0
6
1
ป.3
2
5
7
1
ป.4
11
13
24
1
ป.5
7
4
11
1
ป.6
6
12
18
1
รวมประถม
36
39
75
6
ม.1
10
7
17
1
ม.2
13
8
21
1
ม.3
10
3
13
1
รวมมัธยมต้น
33
18
51
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
80
68
148
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...