ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
8
10
1
อบ.3
8
6
14
1
รวม อบ.
10
14
24
2
ป.1
10
6
16
1
ป.2
4
9
13
1
ป.3
4
8
12
1
ป.4
13
5
18
1
ป.5
6
13
19
1
ป.6
4
4
8
1
รวมประถม
41
45
86
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
51
59
110
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...