ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
6
13
1
อบ.3
11
7
18
1
รวม อบ.
18
13
31
2
ป.1
5
9
14
1
ป.2
4
8
12
1
ป.3
15
6
21
1
ป.4
8
12
20
1
ป.5
4
4
8
1
ป.6
13
9
22
1
รวมประถม
49
48
97
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
61
128
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...