ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
3
8
1
อบ.3
5
3
8
1
รวม อบ.
10
6
16
2
ป.1
6
8
14
1
ป.2
6
8
14
1
ป.3
13
11
24
1
ป.4
8
7
15
1
ป.5
5
8
13
1
ป.6
10
9
19
1
รวมประถม
48
51
99
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
58
57
115
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...