ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
5
11
1
อบ.3
6
8
14
1
รวม อบ.
12
13
25
2
ป.1
7
7
14
1
ป.2
12
8
20
1
ป.3
8
7
15
1
ป.4
4
9
13
1
ป.5
9
9
18
1
ป.6
10
11
21
1
รวมประถม
50
51
101
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
62
64
126
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...