ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
5
8
1
อบ.3
4
6
10
1
รวม อบ.
7
11
18
2
ป.1
7
7
14
1
ป.2
9
6
15
1
ป.3
6
4
10
1
ป.4
12
10
22
1
ป.5
8
9
17
1
ป.6
9
5
14
1
รวมประถม
51
41
92
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
58
52
110
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...