ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
82
74
156
6
อบ.3
92
101
193
6
รวม อบ.
174
175
349
12
ป.1
102
107
209
8
ป.2
127
100
227
8
ป.3
117
123
240
8
ป.4
111
107
218
7
ป.5
112
134
246
8
ป.6
132
109
241
7
รวมประถม
701
680
1,381
46
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
875
855
1,730
58
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...