ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
38
22
60
3
อบ.2
57
47
104
4
อบ.3
95
90
185
7
รวม อบ.
190
159
349
14
ป.1
102
100
202
8
ป.2
90
106
196
8
ป.3
126
98
224
8
ป.4
116
117
233
8
ป.5
110
109
219
8
ป.6
107
131
238
8
รวมประถม
651
661
1,312
48
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
841
820
1,661
62
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...