ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
161
131
292
8
ป.2
122
158
280
8
ป.3
146
170
316
8
ป.4
151
189
340
8
ป.5
193
175
368
8
ป.6
162
208
370
8
รวมประถม
935
1,031
1,966
48
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
935
1,031
1,966
48
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...