ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
121
156
277
8
ป.2
145
165
310
8
ป.3
150
173
323
8
ป.4
189
174
363
8
ป.5
164
209
373
8
ป.6
172
182
354
8
รวมประถม
941
1,059
2,000
48
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
941
1,059
2,000
48
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...