ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
12
18
1
อบ.3
6
2
8
1
รวม อบ.
12
14
26
2
ป.1
6
4
10
1
ป.2
7
5
12
1
ป.3
6
7
13
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
9
5
14
1
ป.6
6
9
15
1
รวมประถม
39
35
74
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
51
49
100
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...