ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนาโกวิทยา ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
6
18
1
อบ.3
11
11
22
1
รวม อบ.
23
17
40
2
ป.1
9
3
12
1
ป.2
4
10
14
1
ป.3
7
6
13
1
ป.4
6
5
11
1
ป.5
9
3
12
1
ป.6
13
7
20
1
รวมประถม
48
34
82
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
71
51
122
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...