ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนามนพิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
31
41
72
3
ม.2
41
32
73
3
ม.3
31
44
75
3
รวมมัธยมต้น
103
117
220
9
ม.4
18
24
42
3
ม.5
15
27
42
3
ม.6
18
24
42
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
51
75
126
9
รวมทั้งหมด
154
192
346
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...