ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนามนพิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
34
39
73
3
ม.2
46
40
86
3
ม.3
30
36
66
3
รวมมัธยมต้น
110
115
225
9
ม.4
17
24
41
3
ม.5
15
29
44
3
ม.6
13
25
38
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
45
78
123
9
รวมทั้งหมด
155
193
348
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...