ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
21
10
31
2
ม.2
37
19
56
2
ม.3
21
31
52
2
รวมมัธยมต้น
79
60
139
6
ม.4
16
13
29
2
ม.5
11
13
24
2
ม.6
15
18
33
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
42
44
86
6
รวมทั้งหมด
121
104
225
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...