ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
31
15
46
2
ม.2
28
36
64
2
ม.3
12
20
32
2
รวมมัธยมต้น
71
71
142
6
ม.4
17
18
35
2
ม.5
17
20
37
2
ม.6
21
20
41
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
55
58
113
6
รวมทั้งหมด
126
129
255
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...