ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
122
148
270
8
ม.2
119
123
242
8
ม.3
111
154
265
8
รวมมัธยมต้น
352
425
777
24
ม.4
86
139
225
8
ม.5
93
157
250
8
ม.6
89
155
244
8
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
268
451
719
24
รวมทั้งหมด
620
876
1,496
48
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...