ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
118
160
278
8
ม.2
111
148
259
8
ม.3
111
111
222
8
รวมมัธยมต้น
340
419
759
24
ม.4
103
156
259
8
ม.5
73
134
207
8
ม.6
84
146
230
8
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
260
436
696
24
รวมทั้งหมด
600
855
1,455
48
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...