ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
12
6
18
1
ม.2
30
15
45
2
ม.3
19
14
33
2
รวมมัธยมต้น
61
35
96
5
ม.4
3
11
14
1
ม.5
9
10
19
1
ม.6
9
10
19
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
21
31
52
3
รวมทั้งหมด
82
66
148
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...