ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
19
10
29
1
ม.2
10
6
16
1
ม.3
2
3
5
1
รวมมัธยมต้น
31
19
50
3
ม.4
9
13
22
1
ม.5
7
6
13
1
ม.6
4
4
8
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
20
23
43
3
รวมทั้งหมด
51
42
93
6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...