ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสามชัย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
60
78
138
5
ม.2
71
97
168
5
ม.3
78
76
154
5
รวมมัธยมต้น
209
251
460
15
ม.4
44
59
103
3
ม.5
30
49
79
3
ม.6
31
56
87
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
105
164
269
9
รวมทั้งหมด
314
415
729
24
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...