ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์ "ชัยทวี"อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
5
14
1
อบ.3
10
16
26
1
รวม อบ.
19
21
40
2
ป.1
8
6
14
1
ป.2
12
12
24
1
ป.3
11
13
24
1
ป.4
12
7
19
1
ป.5
13
19
32
1
ป.6
8
11
19
1
รวมประถม
64
68
132
6
ม.1
18
10
28
1
ม.2
18
14
32
1
ม.3
9
15
24
1
รวมมัธยมต้น
45
39
84
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
128
128
256
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...