ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
9
23
1
อบ.3
15
9
24
1
รวม อบ.
29
18
47
2
ป.1
14
12
26
1
ป.2
15
18
33
2
ป.3
22
17
39
2
ป.4
15
12
27
2
ป.5
24
13
37
2
ป.6
18
13
31
2
รวมประถม
108
85
193
11
ม.1
12
14
26
1
ม.2
12
15
27
1
ม.3
18
11
29
1
รวมมัธยมต้น
42
40
82
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
179
143
322
16
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...