ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนประชานาดอกไม้ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
4
13
1
อบ.3
11
4
15
1
รวม อบ.
20
8
28
2
ป.1
6
4
10
1
ป.2
6
7
13
1
ป.3
2
3
5
1
ป.4
2
5
7
1
ป.5
11
5
16
1
ป.6
5
4
9
1
รวมประถม
32
28
60
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
52
36
88
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...