ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
12
23
1
อบ.3
6
11
17
1
รวม อบ.
17
23
40
2
ป.1
11
7
18
1
ป.2
8
12
20
1
ป.3
11
12
23
1
ป.4
9
14
23
1
ป.5
11
10
21
1
ป.6
15
12
27
1
รวมประถม
65
67
132
6
ม.1
10
15
25
1
ม.2
10
8
18
1
ม.3
9
5
14
1
รวมมัธยมต้น
29
28
57
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
111
118
229
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...