ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์ 347) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
7
20
1
อบ.3
6
11
17
1
รวม อบ.
19
18
37
2
ป.1
8
4
12
1
ป.2
12
5
17
1
ป.3
8
10
18
1
ป.4
6
6
12
1
ป.5
6
6
12
1
ป.6
13
5
18
1
รวมประถม
53
36
89
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
72
54
126
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...