ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านพุทธรักษา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
10
18
1
อบ.3
8
5
13
1
รวม อบ.
16
15
31
2
ป.1
6
6
12
1
ป.2
10
9
19
1
ป.3
11
4
15
1
ป.4
7
12
19
1
ป.5
8
12
20
1
ป.6
13
7
20
1
รวมประถม
55
50
105
6
ม.1
11
7
18
1
ม.2
12
9
21
1
ม.3
10
10
20
1
รวมมัธยมต้น
33
26
59
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
104
91
195
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...