ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคำภูทอง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
5
12
1
อบ.3
7
3
10
1
รวม อบ.
14
8
22
2
ป.1
5
5
10
1
ป.2
2
7
9
1
ป.3
4
9
13
1
ป.4
4
8
12
1
ป.5
8
2
10
1
ป.6
5
7
12
1
รวมประถม
28
38
66
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
42
46
88
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...