ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
8
14
1
อบ.3
6
11
17
1
รวม อบ.
12
19
31
2
ป.1
8
5
13
1
ป.2
9
8
17
1
ป.3
7
7
14
1
ป.4
5
6
11
1
ป.5
5
8
13
1
ป.6
8
3
11
1
รวมประถม
42
37
79
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
54
56
110
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...