ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านมาย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
8
13
1
อบ.3
15
13
28
1
รวม อบ.
20
21
41
2
ป.1
12
9
21
1
ป.2
10
10
20
1
ป.3
8
13
21
1
ป.4
13
11
24
1
ป.5
10
9
19
1
ป.6
8
8
16
1
รวมประถม
61
60
121
6
ม.1
11
9
20
1
ม.2
8
8
16
1
ม.3
9
7
16
1
รวมมัธยมต้น
28
24
52
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
109
105
214
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...