ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
4
8
1
อบ.3
8
7
15
1
รวม อบ.
12
11
23
2
ป.1
7
4
11
1
ป.2
9
5
14
1
ป.3
7
6
13
1
ป.4
5
10
15
1
ป.5
1
5
6
1
ป.6
3
8
11
1
รวมประถม
32
38
70
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
44
49
93
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...