ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
9
22
1
อบ.3
12
14
26
1
รวม อบ.
25
23
48
2
ป.1
12
15
27
1
ป.2
14
6
20
1
ป.3
17
11
28
1
ป.4
15
11
26
1
ป.5
10
21
31
1
ป.6
9
12
21
1
รวมประถม
77
76
153
6
ม.1
15
7
22
1
ม.2
8
14
22
1
ม.3
9
16
25
1
รวมมัธยมต้น
32
37
69
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
134
136
270
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...