ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
25
24
49
2
อบ.3
19
17
36
2
รวม อบ.
44
41
85
4
ป.1
30
27
57
3
ป.2
23
17
40
2
ป.3
27
22
49
2
ป.4
19
17
36
2
ป.5
29
24
53
2
ป.6
17
23
40
2
รวมประถม
145
130
275
13
ม.1
17
20
37
2
ม.2
17
20
37
2
ม.3
19
25
44
2
รวมมัธยมต้น
53
65
118
6
ม.4
6
13
19
1
ม.5
12
7
19
1
ม.6
8
7
15
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
26
27
53
4
รวมทั้งหมด
268
263
531
27
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...