ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
7
13
1
อบ.3
14
10
24
1
รวม อบ.
20
17
37
2
ป.1
8
8
16
1
ป.2
18
16
34
2
ป.3
12
13
25
1
ป.4
8
11
19
1
ป.5
14
18
32
2
ป.6
12
7
19
1
รวมประถม
72
73
145
8
ม.1
12
14
26
1
ม.2
13
16
29
1
ม.3
9
6
15
1
รวมมัธยมต้น
34
36
70
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
126
126
252
13
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...