ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
26
43
2
อบ.3
18
14
32
1
รวม อบ.
35
40
75
3
ป.1
22
22
44
2
ป.2
12
13
25
2
ป.3
29
18
47
2
ป.4
19
17
36
1
ป.5
17
16
33
1
ป.6
19
17
36
1
รวมประถม
118
103
221
9
ม.1
23
12
35
1
ม.2
18
8
26
1
ม.3
15
10
25
1
รวมมัธยมต้น
56
30
86
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
209
173
382
15
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...