ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
10
17
1
อบ.3
9
14
23
1
รวม อบ.
16
24
40
2
ป.1
14
13
27
1
ป.2
14
7
21
1
ป.3
10
12
22
1
ป.4
13
11
24
1
ป.5
6
12
18
1
ป.6
9
13
22
1
รวมประถม
66
68
134
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
82
92
174
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...