ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยทราย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
19
11
30
1
อบ.3
10
5
15
1
รวม อบ.
29
16
45
2
ป.1
8
11
19
1
ป.2
10
6
16
1
ป.3
14
8
22
1
ป.4
12
10
22
1
ป.5
14
8
22
1
ป.6
11
9
20
1
รวมประถม
69
52
121
6
ม.1
11
6
17
1
ม.2
7
5
12
1
ม.3
12
7
19
1
รวมมัธยมต้น
30
18
48
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
128
86
214
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...