ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
12
16
1
อบ.3
9
9
18
1
รวม อบ.
13
21
34
2
ป.1
8
2
10
1
ป.2
7
3
10
1
ป.3
6
8
14
1
ป.4
11
6
17
1
ป.5
10
9
19
1
ป.6
10
12
22
1
รวมประถม
52
40
92
6
ม.1
13
2
15
1
ม.2
3
4
7
1
ม.3
4
5
9
1
รวมมัธยมต้น
20
11
31
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
85
72
157
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...