ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโรงเรียนบ้านคำลอดพื้น ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
28
8
36
2
อบ.3
17
26
43
2
รวม อบ.
45
34
79
4
ป.1
18
15
33
1
ป.2
22
22
44
2
ป.3
21
20
41
2
ป.4
14
17
31
1
ป.5
20
17
37
1
ป.6
17
11
28
1
รวมประถม
112
102
214
8
ม.1
16
21
37
1
ม.2
26
16
42
2
ม.3
10
10
20
1
รวมมัธยมต้น
52
47
99
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
209
183
392
16
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...